Wat is jouw rijkdom?

WAT WIL JE BEREIKEN?
Rijkdom is een woord om de waardevolle onderdelen van het leven te benoemen. Iedereen heeft daar zijn eigen idee bij. Maar maak het ook niet te groot voor jezelf. Een positieve, zorgeloze financiële situatie kan op zichzelf natuurlijk al een vorm van rijkdom zijn. Een paar honderd euro per maand (meer) overhouden is ook een vorm van persoonlijke rijkdom.
Het gaat erom dat je bewust stilstaat bij je eigen financiële doelstelling. 

WAT IS JOUW RIJKDOM?

Wat zou je echt nog willen realiseren? Welke doelen/verlangens komen er in je op? Een concreet bedrag per maand (extra) overhouden? Sparen voor een duidelijk doel? Een bedrag aflossen kan ook een vorm van rijkdom zijn. De rijkdom bestaat hierbij niet alleen uit het cijfermatig aflossen van het bedrag, maar ook uit de zorgeloosheid en vrijheid die daaruit voortkomt. De vrijheid om jouw geld (weer) te kunnen besteden aan doelen die je echt belangrijk vindt. Wat zou je aan je eigen financiële organisatie willen veranderen of verbeteren? Een overzichtelijke financiële situatie is op zichzelf natuurlijk ook een vorm van rijkdom. Je hoeft je niet meer af te vragen waar je geld naartoe gaat, want je hebt overzicht, helderheid en financiële rust. Je hebt inzicht in je geldzaken en je bent zodoende in staat om je eigen financiële potentieel ten volste te benutten.

Wat zou je nog willen kopen, bezitten of meemaken? Wat zou werkelijk een waardevolle bestemming voor je geld zijn als je wat verder kijkt dan de dagelijkse uitgaven? Sparen voor een huis, een auto… Geld opzijzetten voor een studie of een wereldreis… 

Als je jouw geld gericht wilt gebruiken om je doelen te realiseren, dan zal je eerst moeten weten welk doel je wilt waarmaken. Een doel dat waardevol genoeg is om in actie te komen en je financiën gericht te (her)organiseren. Dit einddoel, jouw rijkdom, kan ook klein en compact zijn. Maak er geen wedstrijd van. Wat een waardevolle bestemming is voor de één, hoeft dit niet te zijn voor de ander. Ook de mode, of de manier waarop de mensen in je omgeving omgaan met hun geld, hoeft niet automatisch in lijn te zijn met je eigen idee van rijkdom. Het gaat om jouw persoonlijke doel.