Mijn naam is Frits de Roo. Ik ben begonnen met deze site om informatie te delen omtrent de persoonlijke financien. Ik spreek uit eigen ervaring en vanuit de kennis die ik over dit onderwerp heb opgedaan. De hoofddoelen zijn informeren en inspireren.